LOGO_vepp

Послуги екологічної лабораторії

  • інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря;
  • проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів;
  • вимірювання параметрів газопилового потоку, тиску, вакуумних та геометричних величин.

Розробка документів

  • інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • розроблення обґрунтовуючих документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • розробка та реєстрація паспортів пилогазоочисного устаткування (ПГОУ). Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (контроль ефективності роботи ПГОУ).

Додаткові послуги

  • розрахунок фактичних викидів забруднюючих речовин для звітності та платежів;
  • формування звіту за формою 2-ТП (повітря);
  • розробка документів на одержання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів промпідприємств, реєстрованих карт промвідходів;
  • розрахунок плати за забруднення.